Privātuma politika

Privātuma politika

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. SIA EnerGrid (turpmāk – saulesparki.lv) darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības datu aizsardzības jomā. Līdz ar to saulesparki.lv ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam saulesparki.lv iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

  2.  Apstrādājot personas datus saulesparki.lv  ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

  3. Saulesparki.lv  Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā SIA EnerGrid  un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: saulesparki.lv interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski. 

  4. Saulesparki.lv  sīkdatņu politika ir pieejama saulesparki.lv  tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.


 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

  1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: SIA EnerGrid Reģ. Nr.40203250455; Uriekstes iela 2A – 22, Rīga, LV-1005, mob. tālr.: (+371) 29 710 098, elektroniskā pasta adrese: bi[email protected]; tīmekļa vietnes adrese: www.saulesparki.lv.

  2. Saziņai ar saulesparki.lv  datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: [email protected]. Vēršam uzmanību, ka caur [email protected] datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par saulesparki.lv veikto personas datu apstrādi.


 1. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

  1. Saulesparki.lv apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

 • Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt saulesparki.lv  – lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

 • Balss, informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt saulesparki.lv, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts – telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

 • Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi mājaslapā, izstādēs, sociālajos tīklos un citos saziņas veidos, un cita saulesparki.lv nepieciešamā informācija, lai izpildītu uz saulesparki.lv attiecināmu juridisku pienākumu.

 • Vārds, uzvārds, kontaktinformācija – saulesparki.lv mārketinga e-pastu izstūtīšanai.

 • Vārds, uzvārds, balss ieraksts – klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un saulesparki.lv darbības tiesiskuma nodrošināšanai.

 • Fotogrāfijas, video materiāli un teksta vai vārdiskās atsauksmes – Jūsu iesūtīti vai saulesparki.lv nodrošināti vizuālie materiāli izstāžu, apmācību laikā, paveikto objektu, montāžas procesa iemūžināšanā un citiem mērķiem. Tos izmanto mājaslapas, sociālo tīklu u.c. mārketinga aktivitātēm.

 • Skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiks, ierīce u.c.. informācija, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem – lietošanā saņems “Google”, kas to glabās serveros ASV. – izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Saulesparki.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks “Google Analytics”, ko piedāvā “Google, Inc.” (turpmāk — “Google”). “Google Analytics” izmanto sīkdatnes — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli. “Google” to izmantos, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

 • Trešās puses arī var automātiski ievākt Jūsu datus. Mūsu mājas lapā iestrādātos rīkus nodrošina trešās puses. Piemēram, e-pastu mārketinga rīki, lai varat saņemt mūsu jaunumus, vai anketēšanas pakalpojumi. Aicinām ņemt vērā, ka arī šie uzņēmumi var izmantot cookies vai tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai par Jums ievāktu datus gan no viņu vietnēm, gan no Interneta. To, kā trešās puses ievāc un izmanto tavus datus, nosaka viņu privātuma politikas, kas ir norādītas viņu mājas lapās. Šīs mājas lapas uzturētājs: wordpress.com.

 • Jūsu saulesparki.lv mājaslapas lietošanas paradumi – Caur sīkdatņu tehnoloģiskajiem ekvivalentiem, ieskaitot sociālo mediju pikseļus (pixels) atbilstoši “Meta” sociālo mediju vietņu politikām. Šie pikseļi ļauj sociālo mediju vietnēm, kas ir “Meta” pārvaldībā, redzēt, ka apmeklētājs ir apskatījis mūsu mājas lapu, lai pielāgotu reklāmas ziņojumus, ko lietotāji redz, apmeklējot sociālo mediju vietni. Vairāk par “Meta” datu apstrādes politiku: https://www.facebook.com/privacy/policy/

 • Tādi Jūsu saulesparki.lv mājaslapas lietošanas paradumi kā klikšķi mājaslapas sadaļās, mājaslapas sadaļu apskatītais apjoms.  Izlases kārtā pēc nejaušības principa saulesparki.lv tiek veikti lietotāju sesijas videoieraksti. Šie dati tiek apkopoti anonīmā veidā (t.i., mums nav iespējams noteikt Jūsu identitāti) ar mērķi uzlabot mājaslapas funkcionalitāti, kvalitāti un lietošanas ērtumu saulesparki.lv apmeklētājiem. Vairāk par pakalpojuma nodrošinātāja datu apstrādes politiku: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 1. Apstrādes juridiskais pamats

  1. Saulesparki.lv  veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats.

   1. Personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu personāla atlases

konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar

personāla atlasi:

 • Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz saulesparki.lv  attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);

 • saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu saulesparki.lv rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 1. Personas datu apstrādes nolūks – iespējama telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai:

 • Saulesparki.lv mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi. 

 • Lai konsultāciju laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, saulesparki.lv ieraksta telefonsarunas to analīzei un darbības uzlabošanai (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 1. Personas datu apstrādes nolūks – lai izpildītu uz saulesparki.lv attiecināmu juridisku pienākumu:

  1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai saulesparki.lv  varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Regula, Fizisko personu datu apstrādes likums u.c.).

 2. Personas datu apstrādes nolūks – klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un saulesparki.lv  darbības tiesiskuma nodrošināšanai:

  1. saulesparki.lv  ir jābūt tiesiskai, efektīvai, atklātai un sabiedrībai pieejamai. Līdz ar to saulesparki.lv nodrošināta pilnvērtīgu klātienes un neklātienes pakalpojumu pieejamību. 

  2. Tāpat saulesparki.lv mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi. 

  3. Lai pieņemšanas laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, saulesparki.lv  katru pieņemšanu protokolē. 


 1. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

  1. Jūsu personas datu aizsardzībai saulesparki.lv  izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

  2. Jūsu personas datu saņēmēji ir saulesparki.lv  un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  3. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

   1. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par vadītāja amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu saulesparki.lv  tiesiskās intereses. Gadījumā, ja saulesparki.lv  saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

  4. Visa informācija, lai izpildītu uz saulesparki.lv  attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  5. Protokoli un tiem pievienotie audioieraksti, ja tādi tika veikti, tiek glabāti 3 gadus, ievērojot dokumentu un arhīvu pārvaldes noteikumus.

  6. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

   1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai saulesparki.lv  var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);

   2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

   3. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

  7. Jums ir šādas tiesības:

   1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz saulesparki.lv (leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no saulesparki.lv  pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

   2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā.

   3. Dokumentus saulesparki.lv pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu

elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes

pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var sūtīt uz biroja adresi: Uriekstes iela 2A – 22, Rīga, LV-1005 ar Latvijas Pasts starpniecību;

 1. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

 1. Atbildi Jums saulesparki.lv nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

 2. saulesparki.lv nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka saulesparki.lv veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā. 1. Noslēguma jautājums

  1. Saulesparki.lv  ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju saulesparki.lv tīmekļa vietnes sadaļā ” Privātuma politika”.


Privātuma politika atjaunota 15.11.2023


Uzzini pirmais

Saules enerģijas noteikumi mainās strauji

Atstāj savu e-pastu un mēs Tevi informēsim par izmaiņām un citu aktuālo vienkāršā valodā.